Studijų planas

INFORMACIJOS SISTEMOS (6531BX027)
Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų k.) 3 SD
Specialybės kalba 3 SD
Informatikos įvadas 6 SD
Informacijos valdymo pagrindai 6 E
Operacinės sistemos 6 E
Matematika 1 3 E
Vadyba 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės užsienio kalba (anglų k.) 3 E
Filosofija / Sociologija 3 SD
Matematika 2 3 E
Informacijos sistemos ir jų sauga 6 E
Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 E
Struktūrinis programavimas ir algoritmai (KD) 6 SD
Informacinės veiklos praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Diskrečioji matematika 3 E
Finansų apskaitos pagrindai 3 SD
Informacijos sistemų projektavimas ir integravimas (KD) 6 E
Kompiuterinė grafika 3 SD
Objektinis programavimas (KD) 6 SD
Duomenų bazių projektavimas 6 E
Žmogaus-kompiuterio sąveikos praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 E
Ekonomika 6 E
Duomenų bazės ir sistemos 6 E
Internetinės technologijos 6 E
Duomenų bazių ir programavimo praktika 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
Specializacija: Informacijos sauga
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
IT paslaugų valdymas 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Incidentai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos (KD) 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Informacinių sistemų auditas 6 E
Informacijos sistemų testavimas (KD) 6 E
Informacijos saugos vadyba 3 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
Specializacija: IT paslaugų valdymas
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
IT paslaugų valdymas 6 E
Veiklos procesų modeliavimas (KD) 6 SD
Verslo valdymo sistemos 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Elektroninis marketingas 3 E
Informacijos sistemų testavimas (KD) 6 E
IT paslaugų tarnybos 6 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
Specializacija: Finansinės technologijos (Fintech)
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Projektų valdymas 3 E
Finansinių paslaugų verslo modeliai 6 E
Informacinių sistemų sauga 6 SD
Bankininkystė 6 E
Duomenų tyryba 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Finansinės inovacijos 3 E
Informacijos sistemų testavimas (KD) 6 E
Finansų valdymo sistemos 6 SD
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis darbas 15 BD

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;
A – ataskaita;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.