Elektronikos inžinerija

Akredituota iki 2019 m. birželio 30 d.

KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA ELEKTRONIKOS INŽINERIJA
(iki 2016 m. – ELEKTRONIKOS TECHNIKA)
Nuolatinių studijų planas
D1
S2
įstojusiems 2017, 2016 m.
įstojusiems 2015, 2014, 2013 m.
Ištęstinių studijų planas įstojusiems 2013, 2012 m.
VALSTYBINIS KODAS 653H61001
STUDIJŲ SRITIS Technologijos mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS (kodas) Elektronikos ir elektros inžinerija (H600)
STUDIJŲ PROGRAMOS SPECIALIZACIJOS Elektroninės sistemos
Mechatroninės sistemos
STUDIJŲ FORMOS IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metų
Ištęstinės studijos – 4,5 metų
STUDIJŲ APIMTIS 210 (ECTS) kreditų
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Elektronikos inžinerijos profesinis bakalauras
BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamojo projekto rengimu ir gynimu
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
 • paaiškinti įvairaus profilio elektronikos įrangos veikimą ir sutrikimo priežastis;
 • nustatyti ir pašalinti įrangos gedimus;
 • prižiūrėti, derinti elektronikos įrangą ir sistemas;
 • įdiegti aparatinę ir programinę įrangą, taikant naujausias technologijas;
 • pasirinkti ir sukomplektuoti reikiamą įrangą, saugiai diegti, montuoti, derinti elektroninę įrangą ir sistemas taikant tinkamus metodus;
 • parinkti ir sudaryti elektronikos įtaisų elektros schemas, gebėti jas modeliuoti taikomosiomis kompiuterio programomis;
 • sudaryti gaminio konstrukciją ir parengti pagrindinius gaminių konstrukcijos dokumentus;
 • parengti ekonominį projekto pagrindimą;
 • suprasti elektronikoje naudojamas projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti;
 • taikyti elektronikos inžinerijos žinias kuriant elektronines ir mechatronines sistemas;
 • montuoti ir derinti elektronines ir mechatronines sistemas, nustatyti ir pašalinti jų gedimus;
 • įvertinti verslo aplinką ir parengti verslo planą;
 • organizuoti įmonės (padalinio) veiklą;
 • bendrauti taisyklinga rašytine ir žodine lietuvių kalba ir užsienio (anglų) kalba;
 • dirbti komandoje;
 • taikyti teisinius ir norminius dokumentus, kompiuterines programas;
 • formuluoti ir pagrįsti argumentus, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, socialinius, mokslinius, etikos aspektus;
 • suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose įstaigose, įmonėse, firmose, kuriose projektuojamos, gaminamos, diegiamos, eksploatuojamos elektroninės ir mechatroninės sistemos ir jų įranga, kurti savo verslą.

D1 – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis
S2 – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis

Atnaujinta 2016-05-13