Studijų planas įstojusiems 2022 m. ir vėliau

Kompiuterių inžinerija (6531EX064)
Nuolatinių ir nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2022 m. ir vėliau)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės anglų kalba 3 SD
Fizika 3 E
Matematika 6 E
Elektrotechnika 3 E
Programavimas 6 E
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 SD
Įterptinių sistemų pagrindai 3 SD
Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 SD
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikavimo pagrindai 3 SD
Aplinkos ir žmonių sauga 3 SD
Diskrečioji matematika 3 E
Signalai ir grandinės 6 E
Elektronika 6 E
Interneto technologijos 3 SD
Kompiuterių sandara 3 E
Elektronikos praktika 3 SD
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tikimybių teorija ir statistika 3 E
Operacinės sistemos 3 E
Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 E
Duomenų bazės 6 SD
Skaitmeniniai įtaisai 6 E, KP
Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 SD
Matavimų ir metrologijos pagrindų praktika 3 SD
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 SD
Vadyba 3 E
Kompiuterių tinklai 6 E
Daiktų internetas 6 E
Aplinkos kompiuterizacija 6 E
Kompiuterių tinklų diegimo praktika 3 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD1** 3 SD
5 semestras (27 kreditai)
Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuteriai ir jų sandara 6 E, KP
Kompiuterių išoriniai įrenginiai 6 E
Kompiuterių tinklų administravimas 6 E
Telekomunikacijų sistemos 6 E
Debesų kompiuterija  3  SD
6 semestras (33 kreditai)
Specializacija 1 – Kompiuterių sistemų ir tinklų administravimas
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Kompiuterių sistemų projektavimas 6 E, KP
Kompiuterių tinklų ir informacijos sauga
 3 E
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
5 semestras (27 kreditai)
Specializacija 2 – Telekomunikacijų sistemos
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ryšio linijos 3 E
Skaitmeninės komutacijos sistemos 3 E
Informacijos perdavimo sistemos 6 E, KP
Judriojo ryšio tinklai 6 E
Belaidės telekomunikacijos  3  SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
6 semestras (33 kreditai)
Specializacija 2 – Telekomunikacijų sistemos
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Telekomunikacijų technologijos ir tinklai 6 E
Telekomunikacijų tinklų projektas
 3 KP
Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos 6 E
Profesinė praktika 12 SD
5 semestras (27 kreditai)
Specializacija 3 – Robotika
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Programuojamieji loginiai valdikliai 6 E
Kompiuterinės procesų valdymo sistemos 3 E
Automatizuoto projektavimo sistemos 6 E
Skaitmeninė automatika 6 E
Intelektinių valdymo sistemų pagrindai  3  SD
Robotinės komunikacijos 3 SD
6 semestras (33 kreditai)
Specializacija 3 – Robotika
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 6 E
Robotinės sistemos 6 E, KP
Robotizuotos pramonės sistemos  3 E
Profesinė praktika 12 SD
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
LPD2** 3 SD
LPD3** 3 SD
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 15 SD
Baigiamasis projektas 15 BP

**Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

*Vertinimas:
E – egzaminas;
SD – savarankiškas darbas;
KP – kursinis projektas;
BP – baigiamasis projektas;
LPD – laisvai pasirenkamas dalykas.

Atnaujinta 23-04-04