Elektronikos laboratorija

Laboratorijos paskirtis: tobulinti elektronikos įtaisų, skaitmeninių – analoginių schemų, elektronikos ir optoelektronikos teorines žinias, bei įgūdžiams su elektroniniais matavimo prietaisais įgyti, yra mokymo bazė elektronikos matavimo praktikoms atlikti ir elektroninėms sistemoms tirti.

Tikslas: išmokyti studentus tirti elektronikos įtaisus skaitmenines – analogines schemas, nustatyti elektronikos ir optoelektronikos įtaisų charakteristikas.

Picture 339 Picture 357

 

Laboratorija naudojasi šių studijų programų studentai:

  • elektronikos inžinerijos;

Laboratorijoje atliekami:

  • elektronikos įtaisų laboratoriniai darbai;
  • elektronikos pagrindų laboratoriniai darbai;
  • skaitmeninių- analoginių grandinių laboratoriniai darbai;
  • signalų ir skaitmeninių – analoginių grandinių laboratoriniai darbai;
  • elektronikos matavimų laboratoriniai darbai;
  • elektronikos matavimų praktikos;
  • matavimų telekomunikaciniuose tinkluose laboratoriniai darbai;
  • judriojo ryšio tinklų projektavimas.

Laboratoriniai darbai atliekami naudojant šiuolaikinę matavimo technika National Instruments aparatūrą NI ELVIS II ir NI CompactRIO, taip pat programinė įranga Multisim, LabVIEW. Laboratorijoje vyksta studentų techninė kūryba, rengiami kursiniai ir diplominiai projektai. Laboratorijoje yra elektronikos matavimo prietaisai (multimetrai, signalų generatoriai, skaitmeniniai oscilografai, specialūs telekomunikacijų tinklų parametrų matuokliai, universalus matavimo prietaisai ir kt.), šiuolaikinė projekcinė aparatūra, įvairios mokymo ir vaizdinės priemonės. Naudojami šiuolaikiniai gamykliniai mokymo maketai. Laboratorijoje yra 10 personalinių kompiuterių, jungiamų prie NI ELVIS II ir naudojamų kompiuterių priedėliams valdyti.

2740778135_27aacfb710 devise