Tikslas, vizijos, vertybės

  • Tinkamai atstovauti studentus Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete ir už jos ribų;
  • Rūpintis akademinių, socialinių problemų sprendimu bei kitais studentams aktualiais klausimais;
  • Nuolatos informuoti studentus apie atstovybės ir fakulteto bei kolegijos veiklą;
  • Kasmet organizuoti įvairius švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius renginius;
  • Padėti studentams integruotis į visuomeninį gyvenimą ir tobulėti;
  • Ugdyti studento pilietiškumo jausmą.