Fizikos laboratorija

Laboratorijos tikslai:

 • Pagilinti bendrosios fizikos žinias bei fizikinių reiškinių suvokimą, tobulinti praktinio darbo įgūdžius dirbant su šiuolaikine įranga.
 • Ugdyti gautų rezultatų analizavimo ir apdorojimo įgūdžius, naudojant pažangias priemones.
 • Išmokyti studentus pritaikyti žinias, įgytas mokantis bendrosios fizikos teorinius dalykus, organizuojant bandymus, analizuojant matavimų schemas bei dirbant su matavimo priemonėmis, būsimojoje profesinėje veikloje.

Laboratorijoje esantys praktiniai darbai yra orientuoti į atitinkamų studijų programų ypatumus ir specifiką.

Laboratorija naudojasi šių studijų programų studentai:

 • Elektronikos inžinerijos;
 • Programų sistemų;
 • Informacijos sistemų;
 • Išmaniųjų įrenginių technologijų.

Laboratorijoje atliekami šie darbai:

 • Tiesiaeigio judėjimo tyrimas;
 • Išcentrinės jėgos tyrimas;
 • Ultragarso slopinimas ore;
 • Skysčių paviršiaus įtempimo tyrimas;
 • Skysčių klampumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas;
 • Kulono dėsnis;
 • Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas;
 • Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas;
 • Feromagnetinių medžiagų histerezės reiškinio tyrimas;
 • Bio-Savaro dėsnis. Magnetinio lauko matavimas;
 • Ampero jėgos tyrimas;
 • Elektrolizė. Faradėjaus konstantos nustatymas;
 • Mikrobangų absorbcijos, difrakcijos bei poliarizacijos tyrimas;
 • Linijinio spektro-inertinių dujų ir metalinių garų matavimai, naudojant prizmės spektrometrą;
 • Šviesolaidžio savybių tyrimas;
 • Bangos ilgio nustatymas Maikelsono interferometro pagalba;
 • Šviesos difrakcijos nuo krašto, plyšio bei difrakcinės gardelės tyrimas;
 • Fotometrijos dėsnio tyrimas;
 • Germanio draustinės energijos juostos pločio nustatymas.

Laboratoriniams darbams atlikti naudojami Leybold Didactic bei Phywe firmų šiuolaikiniai matavimo stendai, aprūpinti automatizavimo sąsajos įrenginiais (CassyLab, Cobra3) bei programine įranga.

2 1