Informacinių sistemų katedra

Katedros vedėja doc. dr. Irma Šileikienė

Kontaktai
J.Jasinskio g. 15, Vilnius, LT1111
Elektronikos ir informatikos fakultetas 206A
tel. (8 5) 219 16 14
el. p. i.sileikiene@eif.viko.lt

Katedra kuruoja Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų studijų programas. Studijų programos teikiamos nuolatine studijų forma

Katedros misija

 • Parengti informacijos sistemų ir elektroninio verslo technologijų specialistus, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius
 • Laiduoti studijų ir studijų programų dalykų ir modulių programų kokybę bei skleisti katedros studijų kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias
 • Ugdyti specialiuosius ir bendruosius asmenybės gebėjimus, pilietines vertybes, būtinas absolventų darbui ir tęstinėms studijoms
 • Vykdyti mokslinę taikomąją veiklą ir tyrimus
 • Talkinti organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą

Katedros veiklos kryptys

 • Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų studijų programų vykdymas ir tobulinimas
 • Informacinių technologijų ir jų taikymo metodų šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje analizė
 • Studijų kokybės analizė ir tobulinimas
 • Nuotolinis mokymas
 • Taikomieji moksliniai tyrimai
 • Metodinis ir ekspertinis darbas
 • Informacinių technologijų integravimas į studijų procesą
 • Dėstytojų ir studentų tarptautiniai mainai
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Darbuotojai

Asta Danilevičiūtė
Pareigos: Lektorė
Dėstomi dalykai: Informacinės technologijos, Informacinių technologijų praktika, Projektų valdymas, Projektų rengimas ir valdymas
Elektroninis paštas: a.danileviciute@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 206

Jelena Daukševič
Lektorė
Dėstomi dalykai: diskrečioji matematika, matematika, tikimybių teorija ir matematinė statistika
Elektroninis paštas: j.dauksevic@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 420

Dr.Julija Karaliūnaitė
Pareigos: docentė
Dėstomi dalykai: discrete Mathematics, Probability Theory and Mathematical Statistics, Methods of Computation and Optimization
Elektroninis paštas: j.karaliunaite@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 420

Dr.Tatjana Liogienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: informacijos sistemos, informacijos sistemų projektavimas, kurso projektas, profesinė praktika
Elektroninis paštas: t.liogiene@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 206

Irina Liušicyna
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: informacijos valdymo pagrindai, informacijos valdymo praktika, informacinės technologijos, informacinių technologijų praktika, verslo valdymo sistemos, biuro ir komandinio darbo priemonės
Elektroninis paštas: i.liusicyna@viko.lt
Konsultavimo vieta: 206

Jolanta Mačėnienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: informacijos sistemų projektavimo praktika, informacijos valdymo praktika, informacinės technologijos, duomenų bazių projektavimas, atviroji programinė įranga
Elektroninis paštas: j.maceniene@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 206

Aistė Petrauskė
Pareigos: lektorė
Elektroninis paštas: a.petrauske@eif.viko.lt

Natalija Pozniak
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: matematinė analizė, Mathematics
Elektroninis paštas: n.pozniak@viko.lt

Andrejus Sadauskis
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: apskaitos pagrindai, Accounting Basics, Finansų apskaitos pagrindai
Elektroninis paštas: a.sadauskis@viko.lt
Konsultavimo vieta: 314 Centriniai rūmai

Dr.Irma Šileikienė
Pareigos: docentė, katedros vedėja
Dėstomi dalykai: elektroninio verslo įvadas,  Elektroninio verslo įrankiai, Elektroninio verslo platformos, Informacijos sistemos, Informacijos valdymas, Turinio valdymo sistemos, Projektų rengimas ir valdymas
Elektroninis paštas: i.sileikiene@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 206

Jūratė Vaičiulytė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: elektroninė rinkodara
Elektroninis paštas: j.vaiciulyte@eif.viko.lt

Dr.Algis Žemgulis
Pareigos: docentas
Dėstomi dalykai: elektroninė komercija, informacinės technologijos, informacinių technologijų praktika, baigiamoji praktika
Elektroninis paštas: a.zemgulis@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 206A

Dr.Laura Žvinytė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: matematinė analizė, matematika, geometrija
Elektroninis paštas: l.zvinyte@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 420

Valdona Judickaitė–Žukovskė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: informacijos sistemų patikimumas ir testavimas, informacijos valdymo pagrindai, informacijos paslaugų valdymas, informacijos sistemos, informacijos sistemų projektavimas
Elektroninis paštas: v.judickaite@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 206

Irina Mertvecova
Pareigos: administratorė
Elektroninis paštas: i.mertvecova@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208

Mokslo taikomoji veikla

Tyrimai

Kalbos emocijų duomenų bazės. Vykdytoja Tatjana Liogienė.

Dvikryptis nuotolinis mokymas, naudojant socialinius tinklus. Vykdytojas Ramūnas Romančikas.

Sprendžiamų uždavinių funkcinio specifikavimo metodai. Vykdytojas Algis Žemgulis.

Informacijos sistemų ir elektroninio verslo technologijų studijų programų aktualumo tyrimas. Vykdytojai Jolanta Mačėnienė ir Algis Žemgulis.

Straipsniai

LIOGIENĖ, Tatjana. Dinaminiai pagrindinio tono dažnio požymiai kalbos emocijoms atpažinti. Iš Informacinės technologijos: XIX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2014-04-24, p. 161-166. ISSN 2029-4832.

MAČĖNIENĖ, Jolanta; ŽEMGULIS, Algis. Informatikos inžinieriaus kompetencijos šiuolaikinėje įmonėje, „VII-oji respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ mokslinių straipsnių rinkinys, 2014, Vilnius, ISSN 2029-2279.

DAUKŠEVIČ, Jelena; VASAITIENĖ, Jolita; ŽVINYTĖ, Laura. Matematiniai Vilniaus kolegijos studentų gebėjimai. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Respublikinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2014, 31p., ISSN 2029-2279.

DAUKŠEVIČ, Jelena; VASAITIENĖ, Jolita; ŽVINYTĖ, Laura. Studentų aktyvumas VMA Moodle studijuojant matematikos dalyką. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2013, p. 34, ISSN 2029-2279.

SAVULIONIENĖ, Loreta; ŽVINYTĖ, Laura. Stojančiųjų konkursinių balų ir pažangumo rodiklių analizės modelis. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2011, p. 154, ISSN 2029-2279.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Atviroji skaičiuoklė Gnumeric (1). Buhalterija, 2011. Nr. 14 (325), p. 8, 15. ISSN 1648-9195.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Atviroji skaičiuoklė Gnumeric (2). Buhalterija, 2011 m. Nr. 15 (326), p. 10. ISSN 1648-9195.

DAUKŠEVIČ, Jelena; POLTORŽICKAJA, Aliona. Stojančiųjų į Vilniuas kolegijos elektronikos ir informatikos fakultetą pasirengimo matematikos dalyko studijoms analizė.. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2011. – 160 p. – ISSN 2029-2279.

GRINEVIČIUS Rimantas; MAČĖNIENĖ, Jolanta. Banko informacinės sistemos kūrimo procedūra. IV respublikinės mokslinės- praktinės konferencijos „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ mokslinių straipsnių rinkinys, p. 45-48. 2011 m., Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. ISSN 2029-2279.

UŽKURIENĖ Birutė; MAČĖNIENĖ, Jolanta. Reikalavimų formulavimas švietimo konsultantų informacinei sistemai. IV respublikinės mokslinės- praktinės konferencijos „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ mokslinių straipsnių rinkinys, p. 133-138. 2011 m., Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. ISSN 2029-2279.

DAUKŠEVIČ, Jelena; POLTORŽICKAJA, Aliona; SKERNIŠKYTĖ, Jolita; ŽVINYTĖ, Laura. Vilniaus kolegijos studentų naudojimasis informacijos šaltiniais. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2010, p. 79, ISSN 2029-2279.

DAUKŠEVIČ, Jelena; SKERNIŠKYTĖ, Jolita; ŽVINYTĖ, Laura. Matematikos dalyko studijų kokybės tobulinimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2010, p. 104, ISSN 2029-2279.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Išbaigtumo analizė banko apskaitos žinių patikrinimo priemonės kūrime. II respublikinės mokslinės- praktinės konferencijos „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei” mokslinių straipsnių rinkinys, p. 57-64. 2010 m. Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. ISSN 2029-2279.

PAŠIUŠIENĖ, Inga ; SALDAUSKIENĖ, Jovita; SKERNIŠKYTĖ, Jolita; ŽVINYTĖ, Laura. Matematikos dalyko studijų kokybės vertinimo aspektai. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2009, p. 75-80, ISSN 2029-2279.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Lietuvių kalba biuro programų pakete OpenOffice.org (2). Biuro administravimas, 2008 m. Nr.3, p. 41-50. ISSN 1648-8083.

MAČĖNIENĖ, Jolanta; ŽEMGULIS, Algis. Studijų programos aktualumo tyrimas, Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ mokslinių straipsnių rinkinys, 2008, Vilnius, ISSN 2029-2279.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Šablonų naudojimas biuro programų pakete OpenOffice.org. Biuro administravimas, 2008 m. Nr. 6, p. 14-24. ISSN 1648-8083.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Teksto rinkimo ir redagavimo automatizavimo priemonės OpenOffice.org Writer. Biuro administravimas, 2008 m. Nr. 11, p. 18-23. ISSN 1648-8083.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Biuro programų paketas OpenOffice.org (1). Biuro administravimas, 2007 m. Nr.3, psl. 19-23. ISSN 1648-8083.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Biuro programų paketas OpenOffice.org (2). Biuro administravimas, 2007 m. Nr.5, psl. 15-19. ISSN 1648-8083.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Lietuvių kalba biuro programų pakete OpenOffice.org. Biuro administravimas, 2007 m. Nr.9, p. 19-22. ISSN 1648-8083.

MAČĖNIENĖ, Jolanta. Microsoft Word Šablonų rengimo priemonės. Biuro administravimas, 2006 m. Nr.9, p. 19-22. ISSN 1648-8083.

ŽEMGULIS, Algis. Uždavinio sudėtingumo įvertinimas pagal algoritmo funkcinę specifikaciją. / Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose / Kauno kolegija, 2006. 91 p. – ISSN 1822-1068.

ŽEMGULIS, Algis. Uždavinio sudėtingumo įvertinimas pagal algoritmo funkcinę specifikaciją. IV mokslinės – praktinės konferencijos „Informacinės technologijos: Aktualijos ir perspektyvos” mokslinių straipsnių rinkinys, Alytus, 2005.

ŽEMGULIS, Algis. Informacinių sistemų funkcinio projektavimo metodai. III mokslinės – praktinės konferencijos „Informacinės technologijos: Aktualijos ir perspektyvos” mokslinių straipsnių rinkinys, Alytus, 2004.

Dalyvavimas projektuose

„Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034, 2012-2013 m. Projekto vykdytojai Tatjana Liogienė, kt.

„Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“, sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-011, projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Projekto trukmė – 2011 – 2013. Projekto vykdytojai Algis Žemgulis, kt.

Leonardo da Vinči partnerystės projektas „POInt“ Nr. 2008-LDV-PAR-P-047, 2008 Projekto vykdytojai Algis Žemgulis, kt.

Leonardo da Vinči „LLP / Erasmus dėstytojų mobilumo projektas“, 2008 m. Projekto dalyvis Algis Žemgulis.

ES struktūrinių fondų projektas „Mokslo taikomosios veiklos plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas VIKO EIF”. 2007-2008 m. Projekto dalyvė Jolanta Mačėnienė.

„Mokslo taikomųjų tyrimų plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete“, SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-5/0026, 2004. Projekto dalyvis Algis Žemgulis.

Leonardo da Vinči mobilumo projektas „Profesionalūs įgūdžiai ir gebėjimai kuriant Multimedia e.mokymosi priemones specialiųjų poreikių žmonėms“ Nr. LT/03/EX/1/0500, 2003 m. Projekto dalyvis Algis Žemgulis.

Leonardo da Vinci partnerystės projektas „Kvalifikacijos tobulinimas“ POInt Nr.2008-LDV-PAR-P-047. Projekto partneris Algis Žemgulis.

Atnaujinta 15-11-25