Informacinių sistemų katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 101 kab.
Telefono Nr.

Katedros vedėja
dr. Tatjana Liogienė
Telefono Nr. +370 663 71037
Vidaus telefono Nr. 552
Kabineto Nr. 101A
Elektroninis paštas t.liogiene@eif.viko.lt

Katedra kuruoja Informacijos sistemų (specializacijos: Informacijos sauga, IT paslaugų valdymas, Finansinės technologijos) studijų programą.

Studijų programa teikiama nuolatine (dieninis arba sesijinis tvarkaraštis) studijų forma.

Katedros misija

 • Parengti informacijos sistemų specialistus, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.
 • Laiduoti studijų ir studijų programos dalykų kokybę, skleisti katedros studijų programos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias.
 • Ugdyti specialiuosius ir bendruosius asmenybės gebėjimus, pilietines vertybes, būtinas absolventų darbui ir tęstinėms studijoms.
 • Vykdyti mokslinę taikomąją veiklą ir tyrimus.
 • Talkinti organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą.

Katedros veiklos kryptys

 • Informacijos sistemų studijų programos vykdymas ir tobulinimas.
 • Informacinių technologijų ir jų taikymo metodų šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje analizė.
 • Studijų kokybės analizė ir tobulinimas.
 • Nuotolinis mokymas.
 • Taikomieji moksliniai tyrimai.
 • Metodinis ir ekspertinis darbas.
 • Informacinių technologijų integravimas į studijų procesą.
 • Dėstytojų ir studentų tarptautiniai mainai.
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.