Informacinių sistemų katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 101 kab.
Telefono Nr. +370 658 95092

Doc. dr. Irma Šileikienė
Katedros vedėja
i.sileikiene@eif.viko.lt
101A kab.
Irina Mertvecova
Katedros administratorė
i.mertvecova@eif.viko.lt
206 kab.

Katedra kuruoja Informacijos sistemų (specializacijos: Informacijos sauga, IT paslaugų valdymas, Finansinės technologijos) ir Elektroninio verslo technologijų studijų programas.

Studijų programos teikiamos nuolatine studijų forma, Informacijos sistemų studijų programos studijos papildomai organizuojamos pagal sesijinį tvarkaraštį.

Katedros misija

 • Parengti informacijos sistemų ir elektroninio verslo technologijų specialistus, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius;
 • Laiduoti studijų ir studijų programų dalykų bei modulių programų kokybę, skleisti katedros studijų programų kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias;
 • Ugdyti specialiuosius ir bendruosius asmenybės gebėjimus, pilietines vertybes, būtinas absolventų darbui ir tęstinėms studijoms;
 • Vykdyti mokslinę taikomąją veiklą ir tyrimus;
 • Talkinti organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą.

Katedros veiklos kryptys

 • Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų studijų programų vykdymas ir tobulinimas;
 • Informacinių technologijų ir jų taikymo metodų šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje analizė;
 • Studijų kokybės analizė ir tobulinimas;
 • Nuotolinis mokymas;
 • Taikomieji moksliniai tyrimai;
 • Metodinis ir ekspertinis darbas;
 • Informacinių technologijų integravimas į studijų procesą;
 • Dėstytojų ir studentų tarptautiniai mainai;
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.