Dėstytojų mobilumas

2024 m. kovo 25-29 dienomis Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Informacinių sistemų katedros lektorės Asta Danilevičiūtė ir Jolanta Mačėnienė dalyvavo Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui programoje Splito universiteto (University of Split) Profesinių studijų padalinyje (Department of Professional Studies) Kroatijoje.
Lektorės susitiko su dėstytojais, skaitė paskaitas tema „Veiklos duomenų analizė naudojant Power BI“. Taip pat vizito metu studentams buvo pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas bei vykdomos studijų programos.
Studentai ir dėstytojai ypač domėjosi Erasmus + mobilumo bei studijų galimybėmis Vilniaus kolegijoje.

2024 m. kovo 13–15 dienomis Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros dėstytojai dr. Antoni Kozič ir dr. Andžej Lučun dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Lomžos universitete (University of Lomza), Lenkijoje. Vizito metu dr. A. Kozič ir dr. A. Lučun studentams skaitė paskaitas. Erasmus+ dėstytojų mobilumo programos metu dėstytojai susitiko su kompiuterių mokslų ir technologijų fakulteto dekane dr. inž. Aneta Wiktorzak ir fakulteto Erasmus+ koordinatoriumi dr. inž. Andrzej Sawicki. Susitikimų metu buvo pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. Aptartos praktikų atlikimo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės MTEP srityje.


2024 m. gegužės 27 – 31 dienomis Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros dėstytojai Tomas Kasperavičius ir Paulius Šakalys dalyvavo Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui programoje Rezeknės technologijų akademijoje (Rezekne Academy of Technologies) Latvijoje.

Programos veiklų metu dėstytojai skaitė paskaitas automatinių procesų vizualizavimo ir robotinių sistemų integravimo į gamybinius procesus tematikomis. Susitikimo su inžinerijos fakulteto dekanu Andris Martinovs metu dėstytojai buvo supažindinti su fakulteto materialiąja baze, vykdomais projektais ir popaskaitine studentų veikla. Vizito metu administracijos atstovams pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultete vykdomos studijų programos, aptartos galimos bendradarbiavimo gairės.