Telekomunikacijų laboratorija

Laboratorija naudojasi šių studijų programų studentai:

  • Elektronikos inžinerijos.

Laboratorijoje atliekami praktiniai ir laboratoriniai darbai:

  • Ryšio linijų;
  • Informacijos perdavimo sistemų;
  • Matavimų telekomunikacijų tinkluose;
  • Skaitmeninių komutacijos sistemų;
  • Elektronikos praktika;
  • Matavimų telekomunikacijų tinkluose praktika.

Laboratorijoje praktinių įgūdžių ir gebėjimų tobulinimui ir įtvirtinimui yra sukomplektuota vietinių telekomunikacijų, kompiuterių tinklų kabelinių sistemų ir optinių tinklų jungiamoji įranga. Telekomunikacijų tinklų montavimui naudojama šiuolaikiniai įrankiai ir presai. Tinklo parametrų testavimui naudojami: linijų parametrų matuokliai LT-2000, EFL-10, ATEN ACT-600, kabelinių linijų gedimų imitatorius E-417 Įžeminimo varžos matavimo mokomasis stendas System Technik Safety Board 2330. Sumontuoto kompiuterių tinklo kabelinės sistemos parametrų tyrimui naudojamas matuoklis LAN DTX-1800. Turima įranga galima įvertinti optinio ryšio tinklų kokybinės charakteristikas. Optinio ryšio pagrindų mokymo sistema EF 970-01,02,03 leidžia atlikti optinių skaidulų, jungčių, adapterių, filtrų, šakotuvų, optinių siųstuvų, optinių imtuvų charakteristikų ir WDM pagrindų tyrimus. Naudojantis FSM-60S suvirinimo įrenginiu atliekami optinio trakto jungiamosios įrangos montavimo darbai: Signalo sklidimo parametrai optiniu traktu įvertinami naudojant reflektometrą Geen Lee 920XC-20C ir signalo galios matuoklį Tempo262A ir Tempo555B. Skaitmeninės komutacijos ypatumams analizuoti naudojamas AXE komutavimo lauko modelis. PBX stočių galimybių tyrimui naudojamos Siemens Hipath 3500 ir 3700 skaitmeninės stotys ,ISDN testeris Argus. Elektronikos praktika atliekama naudojant šiuolaikinę įrangą. Laboratorijoje yra rengiami kursiniai ir baigiamieji projektai.

Telekomunikacijų laboratorijoje praktiką atlieka taip pat ir užsienio studentai. Vedami tobulinimo kursai telekomunikacijų darbuotojams „Telekomunikacijų tinklų diegimas ir gedimų šalinimas“

1 2
3