Studentų mobilumas praktikai

Kviečiame dalyvauti Vilniaus kolegijos skelbiamame konkurse, kurio nugalėtojai pagal ERASMUS+ studentų mainų programą turės galimybę atlikti praktiką užsienio aukštosiose mokyklose arba įmonėse.

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:
Nuo  rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai)
Nuo  vasario 1 d. iki vasario 28 d. (imtinai);

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS absolventų praktikoms vyksta:
Nuo  gruodžio 1 d. iki gruodžio 23 d. (imtinai);
Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.
Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, prašome užpildyti Erasmus paraišką

Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti ir būsimi Vilniaus kolegijos absolventai. SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki savo studijų baigimo (žr. atitinkamas konkursų datas).
Absolventų Erasmus+ praktika turi būti atlikta per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos. Pvz.: jei baigei studijas sausio 31 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų vasario 1 d.
Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų sausio 31 d.
Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė, negu 2 mėnesiai ir ne ilgesnė, negu 6 mėnesiai.

Patvirtinti trijų šalių grupių ir stipendijų dydžiai
Šie stipendijų dydžiai yra įtraukti į 2017-2018 m.m. Erasmus+: Erasmus dotacijos sutarties KA103 veikloms formos III priedo Finansinės ir sutarties taisyklėse ir yra privalomi visiems studentams, išvykstantiems pagal 2017-2018 m.m. dotacijos sutartis.

 Šalių grupė Priimančioji šalis PRAKTIKŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos didžiausios
Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 700
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos vidutinės
Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 650
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos mažiausios
Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Serbija, Turkija, Vengrija 600

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos Projektų vadovė Ieva Janauskaitė,
el.p. i.janauskaite@viko.lt, tel. 8-615-80632, Saltoniškių g. 58, 115 kab.

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Erasmus koordinatorė Indrė Andrulionytė,
el.p. i.andrulionyte@eif.viko.lt, tel. +370 698 57548, 217 kab.

Nepraleiskite puikios galimybės!