Studentų mobilumas praktikai

Kviečiame dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo programoje!

Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus kolegijos skelbiamame konkurse, kurio nugalėtojai pagal ERASMUS+ studentų mainų programą turės galimybę atlikti praktiką užsienio aukštosiose mokyklose arba įmonėse.

Paraiškos praktikoms priimamos iki 2017 m. gegužės 31 d.
Konkursai priėmimui į praktikas vyks 4 kartus per metus (rugsėjo, gruodžio, vasario ir gegužės mėnesiais).

Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų nuolatinių ir ištestinių studijų studentai.

Erasmus+ praktikos konkurse 2016/2017 m. gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.

Tarptautinių praktikos vietų duomenų bazės:
Erasmus intern org.
Europlacement
PlacementUK
Globalplacement
Talentpool
iAgora
ISPO
LEO-NET JOE+

Įmonės tarpininkės:
Paragon Europe
Easy Job Bridge
Let Travel
Wisamar
Algoos Internships

Studentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  • Registracijos anketą;
  • Dokumentus apie visų semestrų pažangumo rodiklius lietuvių ir anglų kalbomis (kreiptis į fakulteto Erasmus koordinatorę);
  • Motyvacinį laišką (užsienio kalba);
  • Curriculum Vitae (lietuvių ir užsienio kalbomis);
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • Studento pažymėjimo kopiją (abiejų pusių, jei turite).

Dokumentų formas rasite čia

Praktikų pasiūlymus rasite Intranet’e (prisijungimas www.eif.viko.lt puslapio viršuje), skyrelyje Erasmus praktikų pasiūlymai.

Nauja galimybė būsimiems Vilniaus kolegijos absolventams nuo šių metų liepos 1 d. atlikti Erasmus+ programos praktiką ir gauti Erasmus+ stipendiją.
Paraiškos absolventų praktikoms priimamos iki 2016 m. gegužės 30 d. Dalyvauti absolventų Erasmus+ praktikos atrankoje gali studentai, kurie studijas baigia šių metų birželio mėnesį.
Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti netrumpesnė negu 2 mėnesiai ir neilgesnė negu 12 mėnesių.

Patvirtinti trijų šalių grupių ir stipendijų dydžiai
Šie stipendijų dydžiai yra įtraukti į 2016-2017 m.m. Erasmus+: Erasmus dotacijos sutarties KA103 veikloms formos III priedo Finansinės ir sutarties taisyklėse ir yra privalomi visiems studentams, išvykstantiems pagal 2016-2017 m.m. dotacijos sutartis.

Priimančioji šalis PRAKTIKŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 700
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 600
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės
Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 500

Papildoma parama specialiųjų poreikių turintiems Erasmus+ dalyviams
Kviečiame Vilniaus kolegijos Erasmus+ mobilumo programoje dalyvaujančius studentus, turinčius specialiųjų poreikių, teikti paraiškas papildomai paramai gauti 2016–2017 mokslo metams. Išsamią informaciją rasite Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje. (www.smpf.lt)

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriuje Projektų vadovė Kristina Plaktonytė,
el.p. k.plaktonyte@viko.lt, tel. 8-5-2191601, Saltoniškių g. 58, 115 kab.

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete Erasmus koordinatorė Augustė Jalinskaitė
el.p. a.jalinskaite@eif.viko.lt, tel. 8-5-2191616, 220 kab.

Nepraleiskite puikios galimybės!