Studentų mobilumas praktikai

Kviečiame dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo programoje!

Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus kolegijos skelbiamame konkurse, kurio nugalėtojai pagal ERASMUS+ studentų mainų programą turės galimybę atlikti praktiką užsienio aukštosiose mokyklose arba įmonėse.

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS praktikoms vyksta du kartus per mokslo metus:

  • Nuo  rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai)
  • Nuo  vasario 1 d. iki vasario 28 d. (imtinai);

ERASMUS+ PRAKTIKOS KONKURSAS absolventų praktikoms vyksta:

Nuo  gruodžio 1 d. iki gruodžio 23 d. (imtinai);

Konkurse gali dalyvauti visi 1-4 kursų nuolatinių ir ištestinių studijų studentai.

Erasmus+ praktikos konkurse 2017/2018 m. gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.

Tarptautinių praktikos vietų duomenų bazės:
Erasmus intern org.
Europlacement
PlacementUK
Globalplacement
Talentpool
iAgora
ISPO
LEO-NET JOE+

Įmonės tarpininkės:
Paragon Europe
Easy Job Bridge
Let Travel
Wisamar
Algoos Internships

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo praktikai konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Registracijos anketą
  • CV lietuvių ir užsienio kalbomis (LT , EN);
  • Motyvacinį laišką (užsienio kalba);
  • Studento pažymėjimo kopiją;
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Praktikų pasiūlymus rasite Intranet’e (prisijungimas www.eif.viko.lt puslapio viršuje), skyrelyje Erasmus praktikų pasiūlymai.

Erasmus+ praktikos konkurse gali dalyvauti ir būsimi Vilniaus kolegijos absolventai. SVARBU! – jei planuoji dalyvauti Erasmus+ absolventų praktikoje, paraišką reikia pateikti iki savo studijų baigimo (žr. atitinkamas konkursų datas).

Absolventų Erasmus+ praktika turi būti atlikta per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos. Pvz.:

  • Jei baigei studijas sausio 31 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų vasario 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų sausio 31 d.
  • Jei baigei studijas birželio 30 d., į praktiką gali išvykti nuo tų metų liepos 1 d. Praktika negali baigtis vėliau nei kitų metų birželio 30 d.

Absolventų Erasmus+ praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė, negu 2 mėnesiai ir ne ilgesnė, negu 6 mėnesiai.

Patvirtinti trijų šalių grupių ir stipendijų dydžiai
Šie stipendijų dydžiai yra įtraukti į 2017-2018 m.m. Erasmus+: Erasmus dotacijos sutarties KA103 veikloms formos III priedo Finansinės ir sutarties taisyklėse ir yra privalomi visiems studentams, išvykstantiems pagal 2017-2018 m.m. dotacijos sutartis.

Priimančioji šalis PRAKTIKŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didžiausios
Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 700
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos vidutinės
Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 650
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos mažiausios
Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija 500

Papildoma parama specialiųjų poreikių turintiems Erasmus+ dalyviams
Kviečiame Vilniaus kolegijos Erasmus+ mobilumo programoje dalyvaujančius studentus, turinčius specialiųjų poreikių, teikti paraiškas papildomai paramai gauti 2017–2018 mokslo metams. Išsamią informaciją rasite Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje. (www.smpf.lt)

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriuje Projektų vadovė Kristina Plaktonytė,
el.p. k.plaktonyte@viko.lt, tel. 8-5-2191601, Saltoniškių g. 58, 115 kab.

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete Erasmus koordinatorė Santa Mirauskienė
el.p. s.mirauskiene@eif.viko.lt, tel. 8-5-2191616, 331 kab.

Nepraleiskite puikios galimybės!