Studijų planas

Nuolatinių studijų planas
Nuolatinių (sesijinių) studijų planas

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 6 E
Specialybės kalba 3 P
Matematika 6 E
Operacinės sistemos 6 E
Struktūrinis programavimas 6 E
Informatikos įvadas 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aplinkos ir žmonių sauga 3 P
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 P
Algoritmai ir duomenų struktūros 6 E
Diskrečioji matematika 3 E
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas 6 E
Kompiuterinė grafika 6 E
Pirmoji programavimo praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Skaitiniai ir optimizavimo metodai 6 E
Duomenų bazių projektavimas 6 E
Informacijos sistemos 3 E
Vadyba 3 P
Objektinis programavimas 6 E
Teisė 3 P
Antroji programavimo praktika 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Sociologija 3 P
Verslo valdymo sistemos 3 P
Kompiuteriai ir jų tinklai 6 E
Daugiagijis programavimas 3 E
Saityno paslaugos 6 E
Informacijos saugumas 6 E
Duomenų bazių praktika 3 P
5 semestras (27 kreditai)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ekonomika 3 P
Programų sistemų testavimas 3 P
Programų sistemų inžinerija 3 E
Specializacija – Duomenų bazių sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemos 6 E
Duomenų tyryba 6 E
Specializacija – Internetinės technologijos
Interneto svetainių kliento dalies kūrimas 6 E
Interneto svetainių serverio dalies kūrimas 6 E
Specializacija – Išmaniųjų įrenginių programavimas
Mobiliosios programėlės 6 E
Hibridinės mobiliosios programėlės 6 E
Laisvai pasirenkamas dalykas** Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 P
6 semestras (33 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Intelektika 6 E
Programinės įrangos kūrimo valdymas 3 E
Profesinė praktika 12 P
Specializacija – Duomenų bazių sistemos
Duomenų bazių serverių administravimas 3 E
Nereliacinės duomenų bazės 3 E
Specializacija – Internetinės technologijos
Saityno saugumas 3 E
Svetainių optimizacija paieškos sistemoms 3 E
Specializacija – Išmaniųjų įrenginių programavimas
Išmaniųjų įrenginių komponentų programavimas 3 E
Daiktų internetas 3 E
Laisvai pasirenkamas dalykas** Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 4 3 P
7 semestras (30 kreditų)
Baigiamoji praktika 15 P
Baigiamasis darbas 15 BD

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas.

** Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Atnaujinta 22-10-05