Studentų mobilumas studijoms

Kviečiame dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo programoje!

Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus kolegijos skelbiamame konkurse, kurio nugalėtojai pagal ERASMUS+ studentų mainų programą turės galimybę studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

Erasmus+ studijų konkursas 2016/2017 m. pavasario semestrui vyksta nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai).
Konkurse gali dalyvauti visi 2-4 kursų nuolatinių ir ištestinių studijų studentai.

Nauja galimybė Vilniaus kolegijos studentams! Erasmus+ studijų konkurse 2016/2017 m. gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.

Studentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  • Registracijos anketą;
  • Dokumentus apie visų semestrų pažangumo rodiklius lietuvių ir anglų kalbomis (kreiptis į fakulteto Erasmus koordinatorę);
  • Motyvacinį laišką (užsienio kalba);
  • Curriculum Vitae (lietuvių ir užsienio kalbomis);
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • Studento pažymėjimo kopiją (abiejų pusių, jei turite).

Dokumentų formas rasite čia

Aukštųjų mokyklų sąrašą rasite čia

Patvirtinti trijų šalių grupių ir stipendijų dydžiai

Šie stipendijų dydžiai yra įtraukti į 2016-2017 m.m. Erasmus+: Erasmus dotacijos sutarties KA103 veikloms formos III priedo Finansinės ir sutarties taisyklėse ir yra privalomi visiems studentams, išvykstantiems pagal 2016-2017 m.m. dotacijos sutartis.

Priimančioji šalis STUDIJŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 500
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 400
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės
Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300

Papildoma parama specialiųjų poreikių turintiems Erasmus+ dalyviams
Kviečiame Vilniaus kolegijos Erasmus+ mobilumo programoje dalyvaujančius studentus, turinčius specialiųjų poreikių, teikti paraiškas papildomai paramai gauti 2016–2017 mokslo metams. Išsamią informaciją rasite Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje. (www.smpf.lt)

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą prašome kreiptis į Tarptautinių ryšių skyrių.

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriuje Projektų vadovė Kristina Plaktonytė,

el.p. k.plaktonyte@viko.lt, tel. 8-5-2191601, Saltoniškių g. 58, 115 kab.

Studentus konsultuoja Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete Erasmus koordinatorė Augustė Jalinskaitė

el.p. a.jalinskaite@eif.viko.lt, tel. 8-5-2191616, 220 kab.

Nepraleiskite puikios galimybės!