EIFTRONIC-2024

KONKURSO NUOSTATAI

Bendrosios nuostatos 
Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvavimo konkurse sąlygas, konkurso organizavimą, užduočių vertinimą, dalyvių apdovanojimą.

Konkurso tikslas 
Skatinti studentų susidomėjimą elektronika, tobulinti elektronikos dalykų žinias bei praktinius gebėjimus, ugdyti komandinio darbo ir komunikavimo užsienio kalba įgūdžius.

Konkurso laikas ir vieta 
Konkursas vyks 2024 m. gegužės 9-10 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete – J. Jasinskio g. 15, (Aktų salė, III a., 327) Vilnius.

Komandų registracija nuo 2024-02-12 iki 2024-03-22.

Konkurso eiga  
Registracijos pradžia – gegužės 9 d. 9.30 val. Aktų salė, III a., 327.
Konkurso pradžia – 10.00 val. Aktų salė.
Teorinės užduoties atlikimas – 10.30 – 12.00 val., 321 a.
Praktinių užduočių atlikimas 12.15 – 14.00 val., 401 a., 410 a., 412 a.
Pietūs 14.10 – 14.40 val.
Konkurso rezultatų skelbimas, nugalėtojų apdovanojimas 15.00 – 15.40 val. Aktų salė, 327.
Kultūrinė programa – gegužės 10 d. 10.00 – 15.00 val.

Konkurso dalyviai 
Komandą sudaro trys I, II arba III kurso bakalauro studijų studentai  ir vadovas (dėstytojas). Konkurse gali dalyvauti Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų  krypties studentai, kurie domisi elektronika.

Konkurso komisija 
Konkurso rezultatus vertina komisija, kurią sudaro dalyvaujančių komandų vadovai. Komisijos pirmininką renka komisijos nariai. Vertinimo komisija nustato atskirų konkurso rungčių nugalėtojus ir komandą – nugalėtoją.

Konkurso užduotys ir eiga 
Konkurso užduotys pateikiamos anglų kalba. Konkurso metu komandos atlieka tokias užduotis:

Teorijos testas  
Testą atlieka visi komandos nariai. Testas sudarytas iš Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykų: Fizika, Elektronika, Elektrotechnika, Analoginiai ir skaitmeniniai įtaisai, Signalai ir grandinės, Elektriniai matavimai.

1-oji praktinė užduotis  
Elektroninės grandinės surinkimas ir parametrų matavimai
Naudojant K&H įrangą  surinkti grandinę ir atlikti jos parametrų matavimus.

2-oji praktinė užduotis  
„Raspberry Pi“ įterptinio kompiuterio konfigūravimas ir taikymas valdymo uždaviniams
Atlikti operacinės sistemos įdiegimą į „Raspberry Pi“ įterptinį kompiuterį, prijungti jį prie vietinio WiFi tinko, sukurti valdymo programą „Python“ aplinkoje prie GPIO prijungtam įrenginiui valdyti.

3-oji praktinė užduotis
Elektroninio įrenginio montavimas
Pagal pateiktą užduotį sumontuoti ir sulituoti elektroninį įtaisą.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS ATLIEKAMOS VIENU METU. ATSKIRAS PRAKTINES UŽDUOTIS ATLIEKA KOMANDOS SPRENDIMU PASKIRTAS VIENAS KOMANDOS NARYS.

Užduočių vertinimas

Teorijos testas
Užduočiai atlikti skiriamos 1 h 30 min.
Teorinį testą sudaro 50 klausimų. Teorinis testas vertinamas iki 100 taškų. Testą atlieka visi komandos nariai, vertinama individualiai ir skaičiuojamas komandos narių rezultato vidurkis, kuris pridedamas prie bendrojo komandos vertinimo.

Praktinės užduotys
Kiekviena praktinė užduotis vertinama individualiai ir gauti komandos nario taškai yra pridedami prie komandos bendro vertinimo. Vertinant praktines užduotis atsižvelgiama į užduoties atlikimo laiką.

1-oji praktinė užduotis
Užduočiai atlikti skiriamos 1 h 45 min.
Pilnai ir laiku įvykdžius užduotį skiriama 100 taškų.

2-oji praktinė užduotis
Užduočiai atlikti skiriamos 1 h 45 min.
Pilnai ir laiku įvykdžius užduotį skiriama 100 taškų.

3-oji praktinė užduotis
Užduočiai atlikti skiriamos 1 h 45 min.
Dalyviams pateikiama: detalių komplektas, spausdintinė plokštė, įrankiai, elektros principinė schema, metodiniai nurodymai.
Vertinimo kriterijai: laiku pateiktas veikiantis įtaisas (iki 75 taškų), litavimo kokybė (iki 15 taškų), montavimo kokybė (iki 10 taškų).

Išsamesnė informacija apie užduočių vertinimą bus pateikta komandų vadovų susitikime.

Dalyvių apdovanojimas
Nugalėtoja pripažįstama ta komanda, kuri įvykdžiusi visas užduotis surenka daugiausia taškų. Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodą taškų kiekį, nugalėtoja tampa komanda, surinkusi didesnį praktinių užduočių taškų skaičių. Komanda – konkurso nugalėtoja ir geriausiai užduotis atlikę studentai apdovanojami diplomais ir konkurso rėmėjų prizais. II-ąją ir III-ąją vietas užėmusios komandos apdovanojamos diplomais. Visiems dalyviams ir vadovams įteikiami konkurso dalyvio pažymėjimai.

Pageidaujama, kad komandos nariai turėtų jas iš kitų komandų išskiriančią simboliką (pvz. marškinėliai, skarelės, kepuraitės ar kt.).

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Išsamesnė informacija

El. paštas a.kirdeikiene@eif.viko.lt
Tel. +370 660 86522
Vilniaus Kolegijos
Elektronikos ir informatikos fakulteto
Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedra
El. paštas g.sirvelis@viko.lt
Tel. +370 621 72225
Vilniaus Kolegijos
Elektronikos ir informatikos fakulteto
Partnerysčių ir projektų skyrius