EIF dėstytojos docentė dr. Svetlana Kubilinskienė, lektorės Valdona Judickaitė-Žukovskė ir Jolanta Mačėnienė kartu su Ekonomikos fakulteto kolegėmis aktyviai dalyvauja ERASMUS+ projekto „Educational Empowerment and Social Inclusion of Students with Disabilities through Digital Solutions and Assistive Technologies (EESI-DIGI)“, veikloje. Projekto tikslas – ugdyti skaitmenines kompetencijas, kurios leistų studentams su specialiaisiais poreikiais sėkmingai baigti mokslus ir įsilieti į darbo rinką.

2023 m. spalio 16–18 dienomis lektorė Jolanta Mačėnienė kartu su 5 kolegijos studentais dalyvavo Eötvös Loránd universitete (ELTE), Budapešte vykusiuose mokymuose specialiųjų poreikių turintiems studentams. Mokymuose dalyvavo studentai iš 5 šalių: Graikijos (Patras universitetas), Vengrijos (ELTE universitetas), Lietuvos (VIKO), Italijos (I.E.R.F.O.P.) ir Ispanijos (COCEMFE).

2023 m. lapkričio 6–8 dienomis vėl visų penkių projekto partnerių atstovai susitiko 2 -ame 3 dienų mokymų cikle, kuris vyko Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete. Mokymus vedė lektoriai naudojantys IT įrankius savo gyvenime, kaip asmenys su negalia ar dirbantys su negaliais asmenimis. Studentai išgirdo 5 lektorių iš Graikijos ir Lietuvos paskaitas. Paskaitų metu buvo pristatyta kaip turėtų būti parengti dokumentai, kad jie taptų prieinamesni studentams su specialiaisiais poreikiais; įvairios Windows operacinės sistemos prieinamumo funkcijos; internetiniai standartai, skirti prieinamo turinio kūrimui, taip pat pagrindiniai internetiniai ir mobilieji įrankiai skirti studijoms bei darbo paieškai. Mokymų dalyviai sužinojo, kokios mobilios programėlės padeda lengviau dirbti ir leisti laisvalaikį neįgaliam asmeniui, kokias komunikacijos priemones naudoja žmonės su negalia.

Projekto veiklos, betarpiškas bendravimas su studentais, turinčiais specialiųjų poreikių, parodė, kad tokie mokymai yra aktualūs ne tik studentams. IT metodų ir priemonių, didinančių studijų prieinamumą visiems studentams, žinojimas ir taikymas labai svarbūs dėstytojams, kurie dirba su studentais turinčiais specialiųjų poreikių. EIF dėstytojos matydamos minėtų kompetencijų poreikį planuoja šiais studijų metais studentams ir dėstytojams organizuoti mokymus:

• MS Office dokumentų parengimas didinant prieinamumą;

• Interneto svetainių prieinamumo reikalavimai, testavimas ir parengimas (programavimas);

• Susipažindinimas su spec. poreikių ypatumais (apžvalga).