2023 m. vasario 9 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko iškilminga diplomų įteikimo ceremonija. Net 132 absolventams buvo įteikti inžinerijos mokslų ir informatikos mokslų profesinio bakalauro diplomai.

Absolventus drauge su šventėje dalyvaujančiais jų artimaisiais nuoširdžiai pasveikino Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, atkreipdama dėmesį į Fakulteto rengiamų specialistų ypatingą poreikį Lietuvos visuomenei bei linkėdama jiems geros kloties ir sėkmingos profesinės karjeros. Kolegijos direktoriaus pavaduotojas ekonomikai Andriejus Sadauskis sveikino absolventus, įgijusius profesinio bakalauro diplomus, pabrėždamas, kad tikroji vertybė ir turtas yra studijų metu įgytos žinios.

Fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis pakvietė baigusius studijas absolventus nepaliauti ir toliau mokytis bei tobulėti jau darbo vietoje ne tik prisitaikant prie technologinių pokyčių, bet kartu kuriant šiuos pokyčius, naujas technologijas ir produktus. Fakulteto prodekanė dr. Loreta Savulionienė palinkėjo absolventams ir toliau gausinti žinių bagažą, įgyti vis naujos patirties ir naujų gebėjimų. Informacinių sistemų katedros vedėja dr. Irma Šileikienė pasveikino absolventus ir pakvietė juos didžiuotis tapus aukštųjų technologijų specialistais, kursiančiais laisvą ir klestinčią Lietuvą. Programinės įrangos katedros vedėja dr. Laura Gžegoževskė pasveikino absolventus ir gyrė juos už atsakingumą bei ištvermę nuosekliai siekiant užsibrėžto tikslo – baigti mūsų aukštąją mokyklą. Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros vedėjas Paulius Šakalys šventės proga palinkėjo absolventams toliau tobulėti ir niekada nenustoti būti inžinieriais.

Kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro atstovas Gediminas Bražionis ypatingai  padėkojo studentams, prisidėjusiems prie mūsų aukštosios mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo stiprinimo bei sporto populiarinimo. Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas Tomas Gasiūnas džiaugėsi besišypsančiais veidais studentų, kurie nelengvų studijų metu nenuleido rankų, o jeigu sunkiomis akimirkomis rankos ir nusvirdavo, sugebėdavo jas vėl pakelti.

Didžiuojamės savo absolventais ir linkime jiems ateityje sėkmingos profesinės karjeros!