Vizija ir misija


Vizija
– visuomenėje ir Europoje pripažintas, modernus, dinamiškas, atviras idėjoms, inovacijoms ir žmogiškajam kapitalui, šalies ir užsienio studentams teikiantis technologinių mokslų aukščiausios kokybės profesijos studijas bei konkuruojantis dėl geriausių dėstytojų ir studentų fakultetas

Misija – naudojant novatoriškas technologijas bei šiuolaikinius mokymo metodus, rengti inžinierinių specialybių (elektronikos inžinerijos, kompiuterių inžinerijos, programų sistemų ir informacijos sistemų) specialistus, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Ugdyti studentams specialiuosius ir bendruosius asmenybės gebėjimus, pilietines vertybes, būtinas darbui ir tęstinėms studijoms. Vykdyti mokslinę taikomąją, konsultacinę veiklą ir tyrimus, grįstus technologinėmis inovacijomis bei socialine atsakomybe. Organizuoti asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, neformalųjį ugdymą, taikant pažangiausias mokymosi visą gyvenimą koncepcijas. Visą studijų laikotarpį skiepyti studentams socialinį atsakingumą bei pilietiškumą.