Vizija ir misija

Vizija – visuomenėje pripažintas, modernus, dinamiškas, atviras idėjoms, inovacijoms ir žmogiškajam kapitalui, šalies ir užsienio studentams teikiantis technologinių mokslų aukščiausios kokybės profesijos studijas bei konkuruojantis dėl geriausių dėstytojų ir studentų fakultetas.

Misija:
Parengti elektronikos, telekomunikacijų ir informacijos technologijų (elektronikos inžinerijos, kompiuterių sistemų, programų sistemų, išmaniųjų įrenginių technologijų, elektroninio verslo technologijų, telekomunikacijų ir informacijos sistemų) inžinierius, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.

Ugdyti specialiuosius ir bendruosius asmenybės gebėjimus, pilietines vertybes, būtinas absolventų darbui ir tęstinėms studijoms.
Suteikti aukštąjį koleginį išsilavinimą, leidžiantį absolventams sėkmingai dirbti naujausių technologijų srityje.
Vykdyti mokslinę taikomąją veiklą ir tyrimus.
Konsultuoti studijų organizavimo ir studijų krypčių technikos klausimais valstybines institucijas, mokslo įstaigas ir ūkio subjektus.
Talkinti organizuojant asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą.