Gerosios patirties sklaida, bendrų projektų vystymas, profesionalaus mokslo apžvalga bei partnerystė su socialiniais partneriais, tai pagrindinės veiklos gairės, kurias įgyvendino Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto bendruomenė per šias dvi savaites, kai į Fakultetą atvyko Ukrainos aukštojo mokslo reitingų lyderių atstovai.

Kartu su Kijevo politechnikos instituto Informatikos ir skaičiavimų technikos fakulteto dekano pavaduotoja mokslui, docente dr. Irina Klimenko, Fakulteto katedrų vedėjai aptarė organizuojamas studijų programas, akcentavo siūlomas studijas anglų kalba bei nutarė aspektus tolimesniam tarpinstituciniam bendradarbiavimui.

Elektronikos ir informatikos fakulteto katedros, kartu su Charkovo nacionalinio radioelektronikos universiteto Programinės įrangos katedros atstovais: dr. Anastasiya Chupryna bei Kyrylo Smelyakov, inicijavo nuotolinę konferenciją, kurioje mokslines veiklas pristatė Charkovo nacionalinio radioelektronikos universiteto prorektorius Igor Ruban, Mokslo parko „Sinergija“ prezidentas Vasyl Rossikhin, Inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo mokslo parko „Sinergija“ rektoriaus patarėja Oksana Tsukan bei kiti dalyviai.

Fakulteto dekanas, docentas dr. Romanas Tumasonis apžvelgė Vilniaus kolegijos fakultetus, studijų programas bei supažindino su Fakulteto studentų popaskaitine veikla. Elektronikos katedros kvietimu, ekspertinėmis žiniomis apie Machine learning cycle from preprocessing to training and using the model dalinosi Cognizant Technology Solutions Lithuania Data Engineer Tomas Lukas Komar. Katedros projektinę veiklą pristatė Programinės įrangos katedros vedėjas, docentas dr. Mindaugas Liogys, o Fakulteto laboratorijų vedėjas Tomas Kasperavičius organizavo ekskursiją, kurios metu svečius supažindino su Fakulteto materialia baze. Ukrainos klausytojų nuotolinės ovacijos lydėjo Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros vedėjo, lektoriaus Pauliaus Šakalio roboto-humanoido projekto pristatymą.

Šių dienų trendas negailestingas, ateitis priklauso tik tiems, kurie keičiasi, tad dėkodami mūsų partneriams už atvykimą, sieksime ir toliau inicijuoti bendrus tarpinstitucinius projektus, kurių įgyvendinimas leis išspręsti realias, o ne sugalvotas problemas bei ugdys studentų profesionalias kompetencijas!