Nuo 2016 m. rugpjūčio 18 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas organizuoja studentų priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas nuolatinių (dieninis tvarkaraštis) (nl) ir nuolatinių (sesijinis tvarkaraštis) (nl(s)) studijų vietas šiose studijų programose:

Elektronikos inžinerija (nl(s) )
Išmaniųjų įrenginių technologijos (nl)
Kompiuterių sistemos (nl(s) )
Programų sistemos anglų kalba (nl)
Telekomunikacijos (nl, nl(s) )

Reikalingi dokumentai įforminant priėmimą:
pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);
1 fotonuotrauka (3*4 cm) (įteikti);
kvitas , įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Dokumentai priimami:
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius)
333 ir 331 kabinetai nuo 9 val. iki 15 val.
Tel.: (8 5) 219 16 10, (8 5) 219 16 12.

Papildomą informaciją apie priėmimo tvarką ir reikalingus dokumentus rasite http://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/