Nuolatinių studijų planas

IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ TECHNOLOGIJOS
Nuolatinės studijos
Semestras Modulio pavadinimas Kreditų skaičius Vertinimo forma*
Pirmas kursas
1 Tiksliųjų mokslų modulis 15 E
1 Išmaniųjų įrenginių modulis 10 E
Iš viso 1 semestre: 25
2 Bendrųjų dalykų modulis 15 E
2 Informatikos pagrindų modulis 10 E
2 Pirma technologijų praktika 10 P (SD)
Iš viso 2 semestre: 35
Iš viso pirmame kurse: 60
Antras kursas
3 Objektinio programavimo modulis 10 E
3 Išmaniųjų įrenginių sandaros modulis 15 E
Iš viso 3 semestre: 25
4 Objektinio programavimo modulis 10 E
4 Internetinių technologijų modulis 15 E
4 Antra technologijų praktika 10 P (SD)
Iš viso 4 semestre: 35
Iš viso antrame kurse: 60
Trečias kursas
5 Išmaniųjų įrenginių programavimo modulis 15 E
5 Laisvai pasirenkamas modulis 10 E
Iš viso 5 semestre: 25
6 Išmaniųjų įrenginių programavimo modulis 15 E
6 Programų inžinerijos modulis 10 E
6 Profesinė praktika 10 P (SD)
Iš viso 6 semestre: 35
Iš viso trečiame kurse: 60
Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis darbas 15 Gynimas KK
Iš viso 7 semestre: 30
Iš viso: 210
Laisvai pasirenkami moduliai
Socialinių mokslų modulis 10 E
Programų priežiūros ir tobulinimo modulis 10 E
Duomenų analitikos modulis 10 E
Garso ir vaizdo technologijų modulis 10 E
Verslo organizavimo modulis 10 E
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje;