2018 m. rugsėjo 19 d.  Elektronikos ir informatikos fakultete lankėsi socialiniai partneriai UAB „Kibernetinio saugumo sistemos“ ir UAB „Žmogiškųjų išteklių platformos“ direktoriai ir akcininkai.

Susitikime dalyvavo dekanas dr. Romanas Tumasonis, prodekanė dr. Loreta Savulionienė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja Eliza Norkuvienė, fakulteto Informacinių sistemų katedros vedėja dr. Irma Šileikienė ir Programinės įrangos katedros vedėjas dr. Mindaugas Liogys.

Vizito metu buvo aptarta planuojama projektinė partnerystė ES fondų investicijų programos priemonės Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai. Šiuo fakulteto ir įmonių atstovų bendradarbiavimu siekiama užtikrinti tolimesnę, veiksmingą partnerystę. Elektronikos ir informatikos fakulteto katedrų vedėjai savo kompetencijomis ir žiniomis prisidės prie inovatyvaus IT produkto sukūrimo procesų ir mokslinės taikomosios eksperimentinės plėtros etapų sklandaus realizavimo.