Mieli studentai,

Kaip žinote, dėl koronaviruso grėsmės nuo kovo 16 d. vidurnakčio iki kovo 30 d. 24 val. Lietuvoje paskelbtas karantinas. Dauguma organizacijų perkelia savo veiklas į nuotolinę formą.

Nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. studijos ir dauguma veiklų Vilniaus kolegijoje vykdomos nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos: https://www.viko.lt/vykdomi-pakeitimai-del-paskelbtos-ekstremalios-situacijos-del-koronaviruso/

Mūsų žiniomis, dalis iš Jūsų tęsiate studijas/praktiką užsienyje, dalis esate sugrįžę.

Primename, jog asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija.

Bet kuriuo atveju pakartotinis prašymas palaikyti kontaktą su savo koordinatoriais fakultete bei TRPT (Kristina, k.plaktonyte@viko.lt ).

Likusiems užsienyje primenu prašymą susisiekti su buvimo šiuo metu šalyje esančia LT ambasada – užsiregistruoti ten, palikti savo kontaktus, net jei neplanuojate grįžti, o liekate tęsti studijas/praktiką. Ambasados turėtų žinoti apie užsienyje esančius savo piliečius.

Dėl finansavimo pokyčių keičiant mobilumo sąlygas (trumpinant ar nutraukiant jas): 2020-03-16 ŠMPF paskelbė, jog visi mobilumai, kurie šiuo laikotarpiu nutraukiami arba perkeliami, bus pripažįstami force majeure. Pripažinus force majeure atvejus gali būti kompensuojamos papildomos išlaidos, įvertinus mobilumo dalyvio pateiktus pagrindžiančius dokumentus bei dotacijos gavėjo pasirašytą deklaraciją, kad šių išlaidų negali padengti iš kitų šaltinių (pvz., draudimo, mobilumo organizavimui skirtų išlaidų ir pan.). Visais atvejais kompensuojamų išlaidų dydis negali viršyti skirtos dotacijos. Detaliau žr. https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/del-erasmus-svietimo-srities-projektu-igyvendinimo-karantino-metu/

Jei turite klausimų, raginame susisiekti neatidėliojant.

Kviečiame likti ramiais, priimant šį iššūkį ir pasirūpinti savimi bei aplinkiniais.

Likime sveiki!