Sausio 11 d. fakultete lankėsi Nacionalinio kraujo centro atstovai, kurie atsidėkojo fakulteto bendruomenei už dalyvavimą Kraujo donorystės akcijoje. EIF užėmė 3-ąją vietą tarp kitų VK fakultetų pagal donorų skaičių. Džiaugiamės, kad fakulteto studentai ir darbuotojai yra aktyvūs, nes tik mūsų visų dėka yra grąžinama tėvynainiams sveikata ir gelbėjamos gyvybės.